Bangkok Wing Chun club เป็นหนึ่งในสถาบันสอนศิลปะป้องกันตัวที่ดีที่สุดของประเทศไทย เรามีความเชื่อว่าศิลปะป้องกันตัวควรเป็นสิ่งที่เรียนรู้ง่าย รวมถึงสนุกและต้องป้องกันตัวได้จริงๆ ถ้าคุณต้องการเรียนรู้วิธีป้องกันตัวที่ใช้ได้จริงพร้อมทั้งออกกำลังกายไปในตัว ติดต่อเราได้วันนี้